U nás
je Vaše dieťa
ako v bavlnke.

Katarína Ščevlíková Bratislava

Vzdelanie: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
     
Odbor:  Zdravá výživa, kozmetika a ochrana zdravia
Hudobné vzdelanie: 
ZUŠ Miloša Ruppelta / odbor: spev (u PhDr Kláry Schlosserovej), 
ZUŠ Eugena Suchoňa / odbor: klasická gitara (u Mgr.art. Zuzany Bednárovej)
     
Cuzdie jazyky: Anglický jazyk - aktívne, Nemecký jazyk - aktívne
     
Skúsenosti: Katarína pracovala v detskom zariadení, starostlivosť o deti od dvoch do päť rokov. Lektorka spevu a zvládnutie speváckej techniky na hudobných sústredeniach pre deti. Niekoľkoročné skúsenosti ako detská animátorka, organizátorka a opatrovateľka detí v letných táboroch.  
            
Katarína a jej záľuby: hudba, klavír, gitara, jazyky

x