U nás
je Vaše dieťa
ako v bavlnke.

Justína Polomová Bratislava

   
Vzdelanie: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
    
Odbor:  Biológia
    
Cuzdie jazyky: Francúzky jazyk - pokročilý, Nemecký jazyk -  pokročilý
   
Skúsenosti: Justi pracovala 3 roky v detskom kútiku a 2 roky pracovala ako animátorka v zahraničí
 
 
Justi a jej záľuby: kultúra, varenie, história

x